OM OBONIA

Obonia är en plattform på Nätet där individers önskemål sammanlänkas med andra individers och skapar en kollektiv kraft i förhandlingar med företag, myndigheter och institutioner.

Vi sammanför individuella intressen, skapar kollektiv och förhandlar om priser som väsentligt sänker kostnaderna.

Genom våra medlemmars intressen tar vi kontakt med företag och förhandlar fram absolut bästa pris i kraft av vårt antal och sätter på så vis press på leverantörer.
Vi förhandlar fram ramavtal med bland annat transportföretag, försäkringsbolag, elbolag samt inom en rad andra branscher.

Som medlem i Obonia har du möjlighet att ta del av dessa avtal utan extra kostnad, allt ingår i din medlemsavgift.
Ett medlemskap i Obonia innebär att dina intressen länkas samman med andra som delar ditt intresse.

Vi förhandlar med företag utifrån det faktum att Obonia representerar många individer och kan därmed pressa ned priser på allt från transport och försäkringar till kapitalvaror.

Vid förhandlingen ställs företag mot varandra som en omvänd auktion där lägsta pris med bibehållen kvalitet vinner upphandlingen.

Obonia tar inte ut någon kommission i avtalen, vi vill istället sänka priset för våra medlemmar.

Obonia finansieras helt av medlemsavgifter och verkar oberoende gentemot företag i syfte att pressa priser som innebär en väsentlig förtjänst för våra medlemmar.

Obonia är en plattform på Nätet där individers önskemål sammanlänkas med andra individers och skapar en kollektiv kraft i förhandlingar med företag, myndigheter och institutioner. Vi sammanför individuella intressen, skapar kollektiv och förhandlar om priser som väsentligt sänker kostnaderna.

Genom våra medlemmars intressen tar vi kontakt med företag och förhandlar fram absolut bästa pris i kraft av vårt antal och sätter på så vis press på leverantörer.

Vi förhandlar fram ramavtal med bland annat transportföretag, försäkringsbolag, elbolag samt inom en rad andra branscher.

Som medlem i Obonia har du möjlighet att ta del av dessa avtal utan extra kostnad, allt ingår i din medlemsavgift.

Ett medlemskap i Obonia innebär att dina intressen länkas samman med andra som delar ditt intresse.

Vi förhandlar med företag utifrån det faktum att Obonia representerar många individer och kan därmed pressa ned priser på allt från transport och försäkringar till kapitalvaror.

Vid förhandlingen ställs företag mot varandra som en omvänd auktion där lägsta pris med bibehållen kvalitet vinner upphandlingen.

Obonia tar inte ut någon kommission i avtalen, vi vill istället sänka priset för våra medlemmar.

Obonia finansieras helt av medlemsavgifter och verkar oberoende gentemot företag i syfte att pressa priser som innebär en väsentlig förtjänst för våra medlemmar.